• Tin học

    [ データ伝送回線 ]

    mạch truyền dữ liệu [data transmission circuit]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X