• Tin học

    [ データ内容記法 ]

    chú thích nội dung dữ liệu/ký hiệu nội dung dữ liệu [data content notation]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X