• Tin học

    [ データのきていアドレス ]

    địa chỉ cơ sở của dữ liệu [base address of data]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X