• Tin học

    [ データのおせん ]

    sai lạc dữ liệu [data corruption/data contamination]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X