• Tin học

    gói thông tin/gói dữ liệu [datagram]
    Explanation: Datagram là các gói thông tin truyền tải dữ liệu giữa nguồn và đích bằng các phương pháp phi kết nối. IPX (Internetwork Packet Exchange) và IP (Internet Protocol) là các dịch vụ datagram. Datagram chứa địa chỉ đích và có thể đi qua biên giới của các mạng nốâi bằng bộ định tuyến. Mỗi bộ định tuyến nhìn vào địa chỉ nầy để xác định cách chuyển tiếp datagram. Xem mục “IP (Internet Protocol)” để biết thêm chi tiết về cấu trúc của datagram và cách sử dụng trên mạng.///Cần tránh nhầm lẫn giữa datagram và khung (frame). Khung tồn tại trong tầng liên kết dữ liệu và tầng vật lý tương ứng với chồng giao thức OSI. Datagram được bao bọc trong khung. Trong khi các datagram được đánh địa chỉ đến một máy tính cụ thể trên liên mạng, khung được đánh địa chỉ đến một máy tính cụ thể trong một phân đoạn mạng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X