• Tin học

    găng dữ liệu [data glove (for VR)]
    Explanation: Là một thiết bị nhập dữ liệu ở dạng cái găng có gắn các bộ cảm biến, cho phép chuyển đổi các cử động của cánh tay và ngón tay thành lệnh thực thi trên máy tính.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X