• Tin học

    tệp dữ liệu [data-file]
    Explanation: Tệp tin trên đĩa, chứa kết quả công việc mà bạn tạo nên bằng một chương trình, khác với tệp chương trình chứa các chỉ lệnh dùng cho máy tính.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X