• Tin học

    kết nối dữ liệu [datalink]
    Explanation: Là một kết nối giữa 2 thiết bị có khả năng truyền và nhận dữ liệu ví dụ như máy tính và máy in.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X