• Tin học

  [ データリンク層 ]

  tầng liên kết Dữ liệu trong mô hình OSI [data link layer]
  Explanation: Trong mô hình OSI (Open Systems Interconnection), tầng liên kết dữ liệu nằm ngay trên tầng vật lý. Do đó, nó xác định các giao thức tương tác trực tiếp với các thành phần vật lý như card mạng và dây cáp. Nó đưa dữ liệu vào khung và điều khiển luồng thông tin qua liên kết nầy. Ban đầu, các giao thức liên kết dữ liệu được thiết kế cho các liên kết điểm-điểm, và đây vẫn còn là cách chủ yếu để xử lý liên lạc, mặc dù các mạng LAN chia sẻ như Ethernet đòi hỏi các giao thức điều khiển truy cập bổ sung để phân xử (làm trọng tài) truy cập các tài nguyên chia sẻ.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X