• Tin học

  [ データリンクコネクション識別子 ]

  Bộ xác định kết nối [data link connection identifier (DLCI)]
  Explanation: Là một mạch ảo trên mạng Frame Relay sử dụng để xác định đường tới một đích nào đó.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X