• Tin học

    [ データいぞんじった ]

    méo dạng phụ thuộc vào dữ liệu [DDJ/data dependent jitter]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X