• Tin học

    [ データしゅうしゅう ]

    thu thập dữ liệu [data collection/data acquisition]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X