• Tin học

  [ データばいたい ]

  môi trường lưu dữ liệu [data medium]
  Explanation: Là vật chất vật lý mà trong đó dữ liệu của máy tính được lưu trữ.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X