• Tin học

    [ データみつど ]

    mật độ dữ liệu [data density/packing density (deprecated in this sense)]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X