• Tin học

    [ データそうさげんご ]

    ngôn ngữ thao tác dữ liệu [Data Manipulation Language/DML]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X