• Tin học

    hệ quản trị cơ sở dữ liệu DB2 [DB2]
    Explanation: DB2 là hệ quản trị dữ liệu quan hệ (relational DBMS) của IBM. Ban đầu dùng trên máy mainframe và phục vụ trong thời gian dài. Ngày nay, DB2 là hệ CSDL quan trọng nhất của IBM và dùng được trên nhiều hệ điều hành khác nhau. Nó dùng SQL (Structured Query Language).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X