• Kinh tế

    sự chuyển tải [Transhipment]
    Explanation: 船から船へ貨物を積替えること。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X