• Tin học

    trạm không có ổ đĩa [driveless workstation]
    Explanation: Là trạm làm việc (máy tính) không có ổ đĩa riêng. Toàn bộ dữ liệu mà nó sẽ dùng được lưu chung trên một máy chủ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X