• Tin học

  [ どらむさくずそうち ]

  máy vẽ trống [drum plotter]
  Explanation: Máy vẽ bằng cách cuốn giấy quanh một cái trống quay, một bút vẽ di chuyển qua lại trên điểm cao nhất của trống. Giấy quay cùng trống để căn chỉnh điểm cần vẽ đúng với bút vẽ.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X