• Kỹ thuật

    sự làm mát bằng không khí kiểu hút [draft-type air-cooling]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X