• Tin học

    cáp nối cạc [drop cable (for workstations)]
    Explanation: Là một loại cáp, cũng được coi là cáp thu nhận tín hiệu, dùng để nối một bộ giao tiếp mạng (NIC) với mạng Thick Ethernet.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X