• Tin học

    trình biên dịch gốc [native compiler]
    Explanation: Là trình biên dịch sinh ra mã máy cho chính loại máy mà nó đang chạy. Nó đối lập với trình biên dịch chéo, là trình biên dịch có khả năng sinh mã cho cả loại máy khác. Hầu hết các trình biên dịch đều là trình biên dịch gốc.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X