• Tin học

    hệ điều hành NetBSD [NetBSD]
    Explanation: Đây là một phiên bản miễn phí của hệ điều hành Unix, có được do sự đóng góp của một số người tự nguyện. Hệ điều hành này có khả năng liên hoạt động cao và chạy được trên nhiều nền tảng phần cứng khác nhau.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X