• Tin học

  [ ネットワーク接続形態 ]

  tôpô mạng [network topology]
  Explanation: Sự sắp xếp hình học của các nút và cáp nối trong mạng cục bộ.///Các tôpô mạng đều thuộc hai loại: tập trung và phân tán. Trong tôpô mạngtập trung, như mạng hình sao chẳng hạn, có một máy tính trung tâm điều khiển việc thâm nhập mạng. Kiểu thiết kế này đảm bảo an toàn dữ liệu và sự quản lý trung tâm đối với các nội dung và các hoạt động của toàn mạng.///Trong tôpô phân tán như mạng buýt hoặc mạng vòng tròn chẳng hạn, không có máy trung tâm, mà từng trạm công tác có thể thâm nhập vào mạng một cách độc lập và tự thiết lập các ghép nối riêng của mình với các trạm công tác khác.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X