• Tin học

    người quản trị mạng/người quản lý mạng [network administrator]
    Explanation: Trong các mạng cục bộ, đây là nhân viên làm nhiệm vụ duy trì mạng và giúp đỡ cho những người sử dụng máy.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X