• Tin học

    [ ネットワークアドレス領域 ]

    miền địa chỉ mạng [network addressing domain]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X