• Tin học

    khuôn dạng tệp gốc [native file format]
    Explanation: Là khuôn dạng tệp mặc định mà một chương trình sử dụng để tồn trữ dữ liệu trên đĩa. Khuôn thức này thường là khuôn thức tệp sở hữu riêng. Nhiều chương trình thông dụng hiện nay có khả năng truy tìm và lưu cất dữ liệu theo vài ba khuôn thức.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X