• n

  vòi/ống

  Kỹ thuật

  miệng phun [nozzle]
  mũi/mỏ [nozzle]
  ống phun [nozzle]
  vòi phun [nozzle]
  Explanation: ホットチャンバマシンのグースネックか、グースネックチップと金型の鋳込口とを接続する円筒形の部分。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X