• n

  sự gạch dấu nối

  Tin học

  sự thêm dấu gạch nối [hyphenation]
  Explanation: Là sự thêm dấu gạch nối cho các từ nằm ở cuối dòng trong các chương trình soạn thảo văn bản, để nói rằng từ này sẽ được tiếp tục ở dòng dưới. Ví dụ: minu-te.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X