• Tin học

    vùng nhớ cao-HMA [high memory area (HMA)/HMA]
    Explanation: Trong máy tính chạy DOS, HMA là 64 K đầu tiên của bộ nhớ phát triển trên 1 M. Các chương trình thỏa mãn chuẩn XMS ( eXtended Memory Specification) đều có thể dùng HMA như là bộ phận phát triển trực tiếp của bộ nhớ truyền thống. Bắt đầu từ MS-DOS 5. 0, hầu hết các phần của DOS phải nạp vào bộ nhớ truyền thống, đều có thể được nạp vào vùng nhớ cao.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X