• Tin học

  [ ハイレベルデータリンクせいぎょてじゅん ]

  Điều khiển Data Link ở Tầng-cao [High-level Data Link Control/HDLC]
  Explanation: HDLC là giao thức liên kết dữ liệu theo-bit được định nghĩa bởi OSI, dùng để truyền dữ liệu trên các mạng đồng bộ. HDLC là một tập cha của giao thức SDLC (Synchronous Data Link Control-điều khiển liên kết dữ liệu đồng bộ) của IBM. SDLC là kẻ-kế tục thành công của giao thức liên lạc BISYNC và khởi đầu đã được đưa vào các sản phẩm IBM SNA (System Network Architecture-Kiến trúc Mạng Hệ thống). Trong tiêu chuẩn ANSI (American National Standard Institute-Hiệp hội Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa kỳ), HDLC mang một tên khác là ADCCP (Advanced Data Communication Control Procedure-Thủ tục Điều khiển Liên lạc Dữ liệu Cao cấp), nhưng tên HDLC được chấp nhận rộng rãi hơn. Có một ít khác biệt giữa SDLC và HDLC, tùy theo nhà cung cấp.///HDLC xử lý dữ liệu theo-bit, nghĩa là dữ liệu được kiểm tra theo từng bit. Dữ liệu truyền chỉ gồm các bit nhị phân và không chứa bất kỳ mã điều khiển đặc biệt nào. Tuy vậy, thông tin trong một frame chứa những lệnh điều khiển và những lệnh đáp ứng. HDLC hỗ trợ truyền full-duplex trong đó dữ liệu được truyền theo cả hai hướng tại cùng thời điểm, nhờ đó thông suất cao hơn. HDLC phù hợp cho những kết nối điểm-tới-điểm và kết nối nhiều-điểm. Các tập con của HDLC được dùng trong việc xử lý tín hiệu và điều khiển trong tầng data link của các mạng X.25, ISDN, và frame relay.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X