• n

  cái mắc áo
   ~ のボード : bảng có móc treo đồ

  n

  nhà chứa máy bay

  n

  sự đói/nạn đói

  Kỹ thuật

  giá treo [hanger]
  móc/vòng treo [hanger]
  quai treo/giá treo/xà treo/thùng treo [hanger]
  thanh treo [hanger]
  Category: sơn [塗装]
  Explanation: Vật bằng sắt có các móc để treo các sản phẩm sơn.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X