• Tin học

    thiết lập quan hệ [handshake]
    Explanation: Một phương pháp để kiểm soát sự thông suốt của quá trình truyền tin nối tiếp giữa hai thiết bị, sao cho thiết bị này chỉ phát tin khi thiết bị kia đã sẵn sàng nhận. Trong việc thiết lập quan hệ phần cứng, người ta dùng một dây dẫn riêng để gửi ra một tín hiệu khi thiết bị thu đã sẵn sàng nhận; còn thiết lập quan hệ bằng phần mềm thì dùng các ký tự kiểm soát đặc biệt.///Thiết lập quan hệ cứng được áp dụng cho các thiết bị như các máy in nối tiếp chẳng hạn, vì thiết bị này ở gần và có thể dùng một dây cáp đặc biệt. Vì hệ thống điện thoại không có thêm một đường dây ngoài nào cả, nên các ghép nối điện thoại thông qua modem phải dùng thiết lập quan hệ mềm. Có hai phương pháp thiết lập quan hệ là ETX/ACK dùng ký tự Ctrl + C của ASCII để tạm ngưng trong quá trình truyền dữ liệu, và XON/XOFF dùng Ctrl + S để tạm ngưng và Ctrl + Q để bắt đầu truyền lại.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X