• n

  phần cứng (máy vi tính)

  Kỹ thuật

  đồ kim khí [hard-ware]
  khí giới [hard-ware]
  phần cứng (của máy vi tính) [hard-ware]
  Explanation: コンピュータを構成している、入力装置、記憶装置、演算装置、出力装置、制御装置のこと

  Tin học

  phần cứng máy tính [computer hardware]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X