• Tin học

  [ ハードセクタ式ディスク ]

  đĩa được chia vùng cứng [hard-sectored disk]
  Explanation: Là đĩa mềm mà các cung từ của nó được chia cứng bằng các lỗ vật lý và có thể dò bằng các bộ cảm biến để biết được vị trí bắt đầu của cung từ.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X