• Tin học

    nửa từ [half-word]
    Explanation: Một từ thường là 2 bytes, vậy nửa từ là 1 byte.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X