• Kỹ thuật

  sự bó/sự buộc [binding]
  sự hấp thụ [binding]
  sự kẹp [binding]
  sự liên kết [binding]
  sự ngàm [binding]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X