• Kỹ thuật

    sự đánh lửa sớm [back fire]
    sự nổ sau/sự nổ của khí xả [back fire]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X