• Kỹ thuật

    ống dẫn hướng sú páp [valve guide]
    Explanation: Ống tròn dài ráp trong khối xy lanh hay nắp máy dùng dẫn hướng sú páp khi chạy lên xuống.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X