• Kỹ thuật

    đế sú páp/bệ sú páp [valve seat]
    Explanation: Một bề mặt tròn nghiêng vào tâm điểm dùng làm chỗ tựa của mặt sú páp (có cùng độ nghiêng) để làm kín lại không cho hơi hoặc chất lỏng lọt qua.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X