• Kỹ thuật

    tay thanh lắc van [valve rocker-arm]
    tay thanh trượt van [valve rocker-arm]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X