• Tin học

    [ バーチャルパスしきべつし ]

    số hiệu đường dẫn ảo [virtual path identifier (VPI)]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X