• n

  cái để chèn/lót/đệm

  n

  sự đóng gói/sự bao gói

  Kỹ thuật

  bao bì [packing]
  sự bịt kín/sự làm kín [packing]
  sự đỗ xe/bãi đỗ xe [parking]
  sự độn/sự chèn [packing]
  sự đóng gói [packing]
  sự đóng kiện [packing]
  vật liệu chèn [packing]
  vật liệu độn [packing]
  vòng bít [packing]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X