• Kỹ thuật

    cơ cấu quạt điều khiển bằng nhớt [viscous-drive fan]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X