• Tin học

    [ ビット列 ]

    dòng bit/chuỗi bit [bit stream/binary digit string]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X