• n

  Điểm (phân giải)

  Kỹ thuật

  phần tử phân giải của màn hình [picture element, pixel]
  'Related word': 画素

  Tin học

  điểm ảnh [pixel/picture element/PEL (abbr.)]
  Explanation: Phần tử nhỏ nhất (phần tử ảnh) mà một thiết bị có thể hiện thị trên màn hình, và hình ảnh trên màn hình được xây dựng nên từ các phần tử đó.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X