• Tin học

    định dạng PICT [PICT]
    Explanation: Một loại khuôn thức tệp đồ họa Macintosh, được biên soạn đầu tiên cho chương trình MacDraw. Là một loại khuôn thức hướng đối tượng, các tệp PICT chứa nhiều đối tượng đồ họa khác nhau như các đường, các cung, các hình ô van, hoặc các hình chữ nhật, và đối với mỗi đối tượng đó bạn có thể tiến hành biên tập, thay đổi kích cỡ, di chuyển, hoặc tô màu một cách độc lập đối với nhau. ( Các tệp PICT (cũng) có thể lưu trữ các hình ánh xạ bit). Một số chương trình ứng dụng đồ họa Windows có thể đọc được các tệp PICT.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X