• Tin học

  [ ピコ秒 ]

  pico giây [picosecond]
  Explanation: Một phần triệu triệu ( 10 - 12) của một giây.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X