• Kỹ thuật

    thanh truyền [piston rod]
    Explanation: Thanh nối giữa trục khuỷu và pít tông, thường nối vào pít tông bằng một trục ngang (pin) và nối vào tay quay trục khuỷu bằng ống lót xẻ đôi và nắp gối chịu.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X