• Tin học

    bảng mạch con [piggyback board]
    Explanation: Là bảng mạch được dùng để cắm vào một bảng mạch mẹ nhằm nâng cao khả năng của bảng mạch mẹ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X